Politică de confidențialitate

Aceasta Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica de Confidentialitate”) a fost pregatita in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in vederea furnizarii de informatii detaliate persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC VALERIO COLLECTION SRL (“valerio.ro” sau “noi”) in contextul operarii site-lui valerio.ro si a subdomeniilor acestuia.

SC VALERIO COLLECTION SRL colecteaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri: operarea site-ului valerio.ro, comert on-line, gestionarea conturilor utilizatorilor/clientilor si a comenzilor facute, activitati de reclama, marketing si publicitate, cercetare de piata si statistica, urmarire a vanzarilor si a comportamentului utilizatorului/consumatorului si imbunatatire a experientei utilizatorilor site-ului.

Prin completarea datelor dvs. in vederea crearii contului si/sau de a comanda produse de pe site, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a SC VALERIO COLLECTION SRL si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre SC VALERIO COLLECTION SRL pentru scopurile mentionate mai sus, inclusiv scopuri de marketing, reclama si publicitate si de urmarire a vanzarilor si a comportamentului utilizatorului/consumatorului.

Acest site foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii privind folosirea acestora in contextul operarii site-ului, va rugam sa cititi informatiile de pe pagina Politica de utilizare Cookies.

SC VALERIO COLLECTION SRL nu promoveaza spam-ul. Utilizatorii sau consumatorii nu vor primi email-uri de la noi decat daca aceasta corespondenta este strict legata de o comanda sau daca utilizatorii au optat expres (opt-in) pentru a primi informatii privind postarile noi pe site, prin abonare.

SC VALERIO COLLECTION SRL prelucreaza unele sau toate dintre urmatoarele categorii de date cu caracter personal in contextul desfasurarii activitatilor aferente scopurilor indicate mai sus: nume si prenume, telefon, adresa domiciliului sau resedintei, e-mail, parola, comportament, adresa IP, codul numeric personal. Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal) vor fi colectate si prelucrate numai in masura in care acest lucru este necesar pentru ca SC VALERIO COLLECTION SRL sa se conformeze obligatiilor legale aplicabile privind facturarea si respectarea cerintelor de raportare in cazul promotiilor.

Refuzul persoanelor vizate de a ne furniza datele cu caracter personal indicate mai sus va atrage imposibilitatea SC VALERIO COLLECTION SRL de a realiza unul sau mai multe din scopurile anterior mentionate in acest document.

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, SC VALERIO COLLECTION SRL poate dezvalui datele cu caracter personal, persoanelor vizate sau reprezentanţilor legali ai persoanelor vizate sau unuia sau mai multor destinatari din urmatoarele categorii: imputerniciti ai SC VALERIO COLLECTION SRL; parteneri contractuali ai SC VALERIO COLLECTION SRL (inclusiv furnizori de servicii de curierat, servicii de plata/bancare, asiguratori); autoritati publice centrale/locale; publicul (inclusiv in ceea ce priveste datele caştigatorilor campaniilor promotionale).

In conformitate cu regulile aplicabile in domeniul protectiei datelor, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC VALERIO COLLECTION SRL, respectiv: dreptul de acces şi de intervenţie asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal precum şi dreptul de a va opune prelucarii in continuare a acestora, pentru motive intemeiate si legitime, dreptul de a va adresa justitiei si dreptul a nu fi supus/a unei decizii individuale automate.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus şi pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC VALERIO COLLECTION SRL, astfel cum este prevazut in acest document, persoanele vizate se pot adresa in scris SC VALERIO COLLECTION SRL la adresa: valerio.studio@yahoo.com

SC VALERIO COLLECTION SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atat timp cat acest lucru este strict necesar pentru realizarea scopurilor mentionate in prezenta politica.